Święta Rodzina

860 

Św. rodzina KBL, z części FK, bejca